• Hạt mắc ca rất nổi tiếng vì giá trị dinh dưỡng và sự thơm ngon của nó. Mắc ca thậm chí được gọi là "hoàng hậu của quả khô" bởi những tác dụng tuyệt vời của nó mang lại.

    .


1 - 2

DANH MỤC(+84) 977 525 390 - (+84) 389 78 44 32